Du er her: Forside

Innkjøp i Troms

I sak 0124/04 vedtok Fylkesrådet at stabssjefen på vegne av fylkesrådet gis fullmakt til:

Ivaretakelse av Lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, for hele den fylkeskommunale organisasjonen. Fullmakten innebærer kontroll- og instruksjonsmyndighet overfor hele den fylkeskommunale organisasjonen vedrørende anskaffelser og avtalelojalitet.

 

Hensikten med vedtaket er å sikre at Troms fylkeskommune har en helhetlig og enhetlig innkjøpspolitikk, at alle anskaffelser i fylkeskommunen skjer i henhold til regelverket og at vi oppnår god koordinering av fylkeskommunens innkjøp.

Fullmakten er delegert til økonomisjefen, som er leder for den sentrale innkjøpstjeneste. 

Innkjøpstjenestens oppgave er å ivareta vedtaket.

 

 

Siste nytt

apr03

Nye kontraktsvilkår

av Renate Mortensen

Innkjøpstjenesten har lenge sett et behov for å oppgradere fylkeskommunens alminnelige kontraktsvilkår og få kontraktsvilkår som egner seg til både v...
Les mer...


nov20

Skal du bruke leiebil - her er noen tips!

av Helene Lockertsen

Fylkeskommunen har avtale med Hertz på leie av personbiler, varebiler og minibusser i Norge. Før du overtar leiebilen er det viktig å sjekke den, så ...
Les mer...


nov20

Planlegger du en anskaffelse og trenger bistand?

av Randi Jaros

Ta kontakt med innkjøpstjenesten god tid i forveien.
Les mer...


sep04

Avtalevilkår – hva skal det være godt for?

av Helene Lockertsen

Når du som privatperson drar til Elkjøp for å kjøpe deg ny vaskemaskin har du antakelig en nokså klar formening om hva du vil, men hva når du skal bru...
Les mer...


Les mer på nyhetsarkiv