Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Nyhetssak

Nyhet

Beregning av anskaffelsens verdi    

Beregning av anskaffelsens verdi

07.04.2016 10.04.11 av Renate Mortensen

De som har gjennomført en anskaffelsesprosess, enten på egenhånd eller med bistand fra innkjøpstjenesten, har blitt stilt ovenfor problemstillingen vedrørende anskaffelsens verdi. Grunnen til det er at anskaffelsens samlede verdi danner grunnlaget for den videre gjennomføringen av innkjøpsprosessen. Den anslåtte verdien er dermed avgjørende for hvilken del i forskriften som skal benyttes og som igjen avgjør hvilke prosedyrekrav som må følges.

Det er ikke tillatt å dele opp en anskaffelse eller å foreta valg av beregningsmetode i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften kommer til anvendelse. Vi opplever stadig at det blir spørsmål om konkurransen må kunngjøres på Doffin eller ikke. Altså om verdien er over eller under nasjonal terskelverdi på kr. 500 000. Mange er nok av den oppfatning at det er enklere å gjennomføre en konkurranse under nasjonal terskel enn en konkurranse over nasjonal terskel, eller at det tar lengre tid hvis konkurransen må kunngjøres. Sannheten er at det er produktets og/eller tjenestens art og kompleksitet som avgjør hvor mye arbeid som må legges ned i å gjennomføre konkurransen, ikke verdien på anskaffelsen. I mange tilfeller er det enklere å gjennomføre en konkurranse over nasjonal terskelverdi fordi man da har et konkret regelsett å følge.  

 

For å kunne kunngjøre en konkurranse på Doffin, kreves det brukertilgang og de aller fleste som gjennomfører konkurranser i regi av Troms fylkeskommune har ikke denne tilgangen.  I de tilfeller vil innkjøpstjenesten kunne være behjelpelig med å kunngjøre konkurransen for dere og sørger for at alle tilleggsopplysninger og dokumenter lastes opp i Doffin databasen fortløpende og iht. gjeldende regelverk.  

 

Hvilke kriterier ligger så til grunn for beregning av anskaffelsens verdi? Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 2-3 sier noe om hvilke momenter som skal tas med ved beregningen av anskaffelsesverdien. Blant annet fremgår det at den anslåtte verdien beregnes på bakgrunn av et anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale. Det innebærer at alle kostnader knyttet til kjøp, vedlikehold og evt. drift av gjenstanden gjennom hele avtaleperioden, skal inkluderes i beregningen. F.eks. vil kjøp av kopimaskin kunne inkludere en serviceavtale som strekker seg over flere år. Kostnader oppdragsgiveren har i forhold til service og evt. reservedeler skal dermed inkluderes i beregningen av anskaffelsens verdi. Det samme gjelder dersom avtalen inneholder ulike typer opsjoner. Opsjoner på forlengelse av avtale og opsjoner på tilleggsutstyr eller tilleggstjenester skal innberegnes i anskaffelsens verdi. Alle disse eksemplene inneholder kostnader som oppdragsgiver kan komme til å betale i løpet av avtaleperioden.  

 

Anskaffelsens verdi skal for øvrig alltid beregnes ekskl. mva.  

 

Mer om beregning av verdi på ulike anskaffelser finner dere under Forum for offentlige anskaffelser

Stikkord: Anskaffelsens verdi Terskelverdi Doffin Forskrift om offentlige anskaffelser

Skriv ut print
rating


  Kommentarer

Det er ingen kommentar. Skriv den første kommentaren ...

Ditt navn
E-post
Nettsted
Tittel
Kommentar