Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Nyhetssak

Nyhet

Troms fylkeskommune vant i KOFA    

Troms fylkeskommune vant i KOFA

29.08.2016 09.14.55 av Randi Jaros

Like før sommeren kunne det endelig signeres kontrakt på avtalen vedr. «Kontor- og datarekvisita, samt skolemateriell».

Innstillingen var klar allerede i august 2015, men på grunn av klage fra en leverandør, kunne ikke kontrakt inngås før klagen var ferdig behandlet i Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA).         

I følge klageren hadde TFK brutt regelverket på flere områder og de viktigste ankepunktene i klagen var knyttet til tilbudsevalueringen.

Blant annet mente klager at det ikke var anledning til å basere evalueringen på et stikkprøveutvalg, fordi produktene ikke var gjort kjent på forhånd for tilbyderne. KOFA kom imidlertid frem til at det er lovlig å gjøre stikkprøveevaluering.

I tillegg klaget leverandøren på at det ble gjort endringer i stikkprøveutvalget etter tilbudsfrist, noe de mente var i strid med kravet til forutberegnelighet. KOFA konkluderte imidlertid at TFKs begrunnelse for å redusere antall stikkprøver fremstod som saklig og forsvarlig.

Hovedpunktet i klagen var den valgte evalueringsmodellen. Klager mente at den ikke var egnet til å få frem det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Her delte klagenemnda seg i et flertall og et mindretall. Flertallet mente at klagers anførsler ikke ga grunnlag for å underkjenne TFKs valg av evalueringsmodell.

I mai 2016 kom avgjørelsen fra KOFA som konkluderte med at Troms fylkeskommune ikke hadde brutt regelverket om offentlige anskaffelser.

Les hele dommen her.

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)

Stikkord:

Skriv ut print
rating


  Kommentarer

Det er ingen kommentar. Skriv den første kommentaren ...

Ditt navn
E-post
Nettsted
Tittel
Kommentar