Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Nyhetssak

Nyhet

Nytt innkjøpsreglement fra nyttår – Hva betyr det for deg?    

Nytt innkjøpsreglement fra nyttår – Hva betyr det for deg?

29.08.2016 10.38.46 av Renate Mortensen

Et nytt og forenklet anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 01.01. 2017. Endringene i regelverket får betydning for hvordan anskaffelsene skal gjennomføres i fremtiden.

I 2014 ble det lag frem forslag til forenklinger av både lov og forskrift om offentlige anskaffelser og 1. juli 2015 kom de første forenklingene i forskriften. Samtidig ble det varslet at ytterligere endringer skulle komme allerede våren 2016, men disse endringene ble utsatt på ubestemt tid. Nå er det bestemt at det nye regelverket vil tre i kraft 01.01. 2017. De viktigste forenklingene i 2015 var at anskaffelser under 100 000 kroner ble unntatt fra anskaffelsesregelverket, reglene om lukking og merking av tilbud ble opphevet, plikten til å kreve HMS-erklæring ble opphevet og grensen for å kreve skatteattest økte fra 100 000 kroner til 500 000 kroner. Det nye anskaffelsesregelverket som kommer i 2017 vil være betydelig endret fra dagens regelverk både i innhold og struktur. Det betyr at alle som jobber med offentlige anskaffelser går en spennende tid i møte.

 

De viktigste endringene som kommer er at forhandlingsforbudet under EØS-terskelverdi oppheves og at det dermed blir enklere å få gjort avklaringer etter tilbudsfrist. Videre får vi nå en plikt til å stille krav om bruk av lærlinger. Lærlingeklausulen vil kun gjelde for tjenestekontrakter og kontrakter om bygge- og anleggsarbeider. I tillegg heves nasjonal terskelverdi fra kr. 500 000 til kr. 1 100 000. Det vil si at vi ikke trenger å kunngjøre konkurranser med verdi under kr. 1 100 000, med kan følge samme prosedyre som vi i dag benytter for konkurranser under kr. 500 000.

Det er også interessant at Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) får tilbake gebyrmyndigheten som de mistet i 2012. Kort forklart betyr det at KOFA fra 1.1. 2017 vil få mulighet å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser. Siden 2012 har det kun vært domstolen som hatt denne muligheten. Det har medført til at terskelen for å melde inn ulovlige direkteanskaffelser har vært høy og statistikk viser også at antall saker som omhandler denne type overtredelser har hatt en dramatisk nedgang.

 

De store endringene i regelverket vil få betydning for hvordan innkjøpere i TFK skal gjennomføre sine konkurranser. Det blir også nødvendig for innkjøpstjenesten å revidere det interne innkjøpsreglementet i TFK med tanke på nytt regelverk. Det medfører at det kan bli store omveltninger for de som gjennomfører anskaffelser selv om endringen i regelverket vil være en forenkling av dagens praksis.

 

Innkjøpstjenesten planlegger å avholde en fagdag for innkjøpere i TFK i februar/mars 2017. Tema for dagen vil i hovedsak være innføring i nytt regelverk og internt innkjøpsreglement. Invitasjon med mer detaljert agenda sendes ut når vi har satt dato for fagdagen. Vi anbefaler alle som gjennomfører konkurranser å delta på fagdagen.

 

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net) 

Stikkord: regelverk Forskrift om offentlige anskaffelser Terskelverdi

Skriv ut print
rating


  Kommentarer

Det er ingen kommentar. Skriv den første kommentaren ...

Ditt navn
E-post
Nettsted
Tittel
Kommentar