Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Nyhetssak

Nyhet

Miljø, etikk og samfunnsansvar    

Miljø, etikk og samfunnsansvar

22.11.2016 13.08.03 av Randi Jaros

Troms fylkeskommune vil øke sitt fokus på miljø, etikk og samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Troms fylkeskommune påvirker miljøet og sosiale forhold som forbruker, som byggherre og som eiendomsforvalter. Vi påvirker gjennom de krav vi stiller til våre leverandører, til innhold-, produksjon-, forpakning- og transport av varer. Vi påvirker gjennom krav til ivaretakelse av arbeidsvilkår i tjenesteleveranse. Vi påvirker gjennom våre egne valg av produkter og tjenester, valg av transportløsning, energikilde og energibruk. Og ikke minst påvirker vi gjennom våre egne innkjøpsmønstre.

Troms fylkeskommunes samfunnsansvar innebærer både å sikre at regelverket blir overholdt, men også å legge til rette for å fremme blant annet arbeiderrettigheter og miljøhensyn.

I den nye anskaffelseslovens § 5 understrekes det at offentlige virksomheter skal innrette sin anskaffelsespraksis: «slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter»

Som offentlig organ har vi et spesielt ansvar for å bidra til at miljøbelastningene knyttet til innkjøp blir minimale. Dette kan vi gjøre blant annet ved å stille miljøkrav til våre leverandører og selve produktene vi skal kjøpe. Eksempelvis kan vi stille krav om at leverandøren skal ha miljøledelsessystemer og /eller at produktene vi kjøper skal ha offisielt miljømerke. Troms fylkeskommune skal også etterspørre varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder, samt jobbe for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Fylkeskommunens anskaffelsesreglement er for tiden under revisjon og miljø, etikk og samfunnsansvar vil få fokus og bli innarbeidet i reglementet. Fylkesrådet foreslår i den forbindelse å innarbeide strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet som en overordnet strategi i anskaffelsesreglementet. Les mer om ti strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet her.

 

Stikkord:

Skriv ut print
rating


  Kommentarer

Det er ingen kommentar. Skriv den første kommentaren ...

Ditt navn
E-post
Nettsted
Tittel
Kommentar