Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Nyhetssak

Nyhet

Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement    

Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement

31.03.2017 12.55.25 av Renate Mortensen

Troms fylkeskommune er i likhet med all annen offentlig sektor underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesregelverket). I tillegg til å være underlagt anskaffelsesregelverket har fylkeskommunen et internt anskaffelsesreglement som ble vedtatt av fylkestinget i 2009. Fokus på offentlige anskaffelser er blitt stadig større siden da. Ny Lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017, med betydelige endringer og som presiserer det samfunnsmessige ansvaret vi skal ivareta gjennom våre anskaffelser.

Som følge av endringene er vi i gang med å revidere fylkeskommunens interne anskaffelsesreglement (ANS) slik at denne blir i tråd med det nye regelverket og utvikling i samfunnet. Første del av anskaffelsesreglementet (ANS I) ble vedtatt i fylkestinget 13. mars 2017. Innledningsvis i anskaffelsesreglementet heter det at:

Formålet med Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement er å tydeliggjøre anskaffelser som strategisk virkemiddel for å påvirke miljø, arbeidsliv og fagopplæring i en positiv retning, ref. fylkestingets vedtak i sak nr. 93/16.

Anskaffelsesreglementet skal gi føringer hvordan anskaffelser av varer og tjenester skal gjøres for å bidrar til effektiv og rasjonell ressursutnytting. Anskaffelsesreglementet gjelder alle i Troms fylkeskommune.

For å oppnå dette skal fylkeskommunen ha et anskaffelsesreglement bestående av tre deler:
  • Del I: Politiske føringer, miljø- og samfunnsansvar.

Vedtas av Fylkestinget

  • Del II: Retningslinjer for anskaffelsesforvaltningen.

Vedtas av Fylkesrådet

  • Del III: Regler og rutinebeskrivelser for anskaffelsesforvaltningen.

Administrativ del.

Vedtaket innbefatter også at anskaffelsesreglementet tas ut av økonomihåndboken og fremstår som eget dokument. ANS I er derfor vedtatt og finnes som eget dokument her, eller under fanbladet «Strategi».

Stikkord: Ans regelverk reglement

Skriv ut print
rating


  Kommentarer

Det er ingen kommentar. Skriv den første kommentaren ...

Ditt navn
E-post
Nettsted
Tittel
Kommentar