Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Nyhetssak

Nyhet

Første KOFA-sak om gjennomføring av dialog og forhandlinger i tilbudskonkurranse    

Første KOFA-sak om gjennomføring av dialog og forhandlinger i tilbudskonkurranse

15.03.2018 12.32.04 av Randi Jaros

1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser i kraft. En av de største endringene er avskaffelsen av forhandlingsforbudet i del II (anskaffelser mellom nasjonal terskelverdi og EØS terskelverdi.)

I de nye konkurranseprosedyrene åpen eller begrenset tilbudskonkurranse er det åpnet for mulighet for forhandlinger om alle sider ved tilbudet, hvis oppdragsgiver ønsker det. De nye konkurranseprosedyrene gir oppdragsgiver valget mellom enten å tildele kontrakt basert på tilbudene slik de foreligger, eller ha dialog/forhandlinger med tilbyderne før det treffes beslutning om tildeling.

KOFA har hatt sin første sak til behandling vedrørende tilbudskonkurranse i sak 2017/30 Fredrikstad kommune vs. Lekolar AS. Saken gjaldt anskaffelser av inne- og uteleker til barnehager og skoler i kommunen. Kommunen hadde gitt uttrykk i konkurransegrunnlaget for hva den planla å føre dialog om, dersom dialog ville bli ført. KOFA uttrykte at «Det klare utgangspunktet er likevel at oppdragsgiver ikke blir bundet av dette. Oppdragsgiver plikter kun å angi hva han «planlegger» å gjøre, og har som hovedregel rett til å ombestemme seg». Oppdragsgiver står dermed i utgangspunktet fritt med hensyn til å ta stilling til om det skal føres dialog og innholdet i denne til etter at tilbudene er innkommet, uavhengig av hva som fremkommer i anskaffelsesdokumentet. Likevel kan KOFAs uttrykk «som hovedregel» tolkes slik at det i konkrete tilfeller kan tenkes unntak.

Oppdragsgiver er gitt betydelig skjønnsfrihet ved gjennomføringen av denne konkurranseformen i den nye forskriften, noe den siste KOFA-avgjørelsen også viser. Det er likevel særlig viktig at det fremkommer i konkurransedokumentene hva man planlegger og at leverandørene likebehandles.

Les KOFA-saken her, og advokat Robert Myhres oppsummering av saken her.

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)

 

Stikkord:

Skriv ut print
rating


  Kommentarer

Det er ingen kommentar. Skriv den første kommentaren ...

Ditt navn
E-post
Nettsted
Tittel
Kommentar