Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Nyhetssak

Nyhet

   

Når vi mangler innkjøpsavtaler..

13.04.2018 15.49.10 av Helene Lockertsen

Innkjøpstjenesten har ansvar for sektorovergripende rammeavtaler, dvs. innkjøpsavtaler som gjelder for flere eller alle enheter i fylkeskommunen. For tiden er det flere avtaleområder hvor vi ikke er kommet i mål og derfor mangler avtaler. Via Ansattportalen kommer du inn på Innkjøpsavtaler (KAV) og får oversikt over hvilke avtaler vi har. 

Rammeavtaler inngås på avtaleområder hvor vi jevnlig gjør anskaffelser (for eksempel kontor- og datautstyr), mens varer og tjenester vi sjeldnere kjøper eller kjøper i en «bolk», betegnes som enkeltanskaffelse. Alle enheter med eget budsjett har anledning til å gjennomføre konkurranser og inngå avtaler. Det er imidlertid ikke anledning å inngå avtaler som binder enheten ut over et budsjettår. Dette begrenser enhetenes mulighet til å inngå rammeavtale, som jo gjerne skal strekker seg over en lengere periode - og ut over budsjettåret.

 

Der vi mangler sektorovergripende rammeavtaler anbefaler vi at du estimerer og beskriver det behov du har for en gitt tidsperiode og gjennomfører konkurransen som enkeltanskaffelse. Alternativet er at du går ut på en rammeavtale som gjelder innenfor budsjettåret.

 

Innkjøpstjenesten kan hjelpe til med hvordan du skal gå frem for å beregne anskaffelsens verdi samt prosedyre for anskaffelsen. Ta kontakt med oss J

Stikkord: Innkjøpsavtaler

Skriv ut print
rating


  Kommentarer

Det er ingen kommentar. Skriv den første kommentaren ...

Ditt navn
E-post
Nettsted
Tittel
Kommentar