Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Nyhetssak

Nyhet

   

Nye kontraktsvilkår

03.04.2019 12.33.42 av Renate Mortensen

Innkjøpstjenesten har lenge sett et behov for å oppgradere fylkeskommunens alminnelige kontraktsvilkår og få kontraktsvilkår som egner seg til både varekjøp og tjenestekjøp. I løpet av det siste året har vi derfor brukt litt tid på å totalrenovere de gamle vilkårene. Det har resultert i at vi har lagd et sett kontraktsvilkår tilpasset varekjøp og et sett tilpasset tjenestekjøp. Da får vi kontraktsvilkår som blir mer relevant og dekkende for den enkelte avtale den skal gjelde for. I tillegg har både språk og ordlyd i kontraktsvilkårene blitt modernisert og forenklet.  

De nye kontraktsvilkårene skal benyttes i alle konkurranser som gjennomføres i Troms fylkeskommune, med to unntak:  

  • Unntak 1: er i de tilfeller hvor Statens Standardavtale (SSA) vurderes som et bedre alternativ, f.eks. ved enkelte IKT anskaffelser og konsulenttjenester.
  • Unntak 2: hvor noen fagområder i fylkeskommunen har utarbeidet egne kontraktsvilkår og/eller standarder som er spesialtilpasset fagområdet. Det gjelder i hovedsak kollektivtransport og nybygg.

 

For alle andre konkurranser gjelder de nye kontraktsvilkårene.

 

Det er viktig at vi tar med kontraktsvilkår i avtalen fordi det er dette dokumentet som fordeler risiko og angir begge parters ansvar og forpliktelser i avtaleperioden. For at kontraktsvilkårene skal komme til anvendelse i avtaleperioden må de angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Det er ikke anledning å ta kontraktsvilkår med i avtaledokumentet i etterkant.

 

NB! Kontraktsvilkårene er et juridisk dokument. De skal brukes i sin helhet og i det format de foreligger (se lenke til dokumentene nedenfor). Det er ikke anledning å endre, fjerne eller legge til punkter i dokumentene da det kan påvirke tolkningen av andre bestemmelser.


Dersom det oppdages feil og unøyaktigheter eller dersom innholdet ikke er relevant skal det tas opp med innkjøpstjenesten. Det er kun innkjøpstjenesten som anledning å gjøre endringer i dokumentene.


 

 

 

Mer lesning om kontraktsvilkår på www.anskaffelser.no 

Stikkord: Kontraktsvilkår konkurransegrunnlag

Skriv ut print
rating


  Kommentarer

Det er ingen kommentar. Skriv den første kommentaren ...

Ditt navn
E-post
Nettsted
Tittel
Kommentar