Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Stikkord

regelverk

    Den nye begrunnelsesplikten er behandlet i KOFA
29.08.2013 14.54.14 av Renate Mortensen

KOFA har i sak 2013/21 behandlet begrunnelsesplikten for første gang etter den trådte i kraft 1. juli 2012. 
Les mer...

 


Forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens virksomhet     Forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens virksomhet
23.11.2012 11.08.29 av

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt hvor offentlige anskaffelser skal settes under lupen.  
Les mer...

 


Nytt innkjøpsreglement fra nyttår – Hva betyr det for deg?     Nytt innkjøpsreglement fra nyttår – Hva betyr det for deg?
29.08.2016 10.38.46 av Renate Mortensen

Et nytt og forenklet anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 01.01. 2017. Endringene i regelverket får betydning for hvordan anskaffelsene skal gjennomføres i fremtiden. 
Les mer...

 


Nytt regelverk fra 1. juli 2015     Nytt regelverk fra 1. juli 2015
18.11.2015 14.10.34 av Renate Mortensen

I desember 2012 ble et forenklingsutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon, for å utrede og foreslå endringer i regelverket for anskaffelser under EØS-terskelverdi.  
Les mer...

 


Papirtilbud ikke lenger tillatt     Papirtilbud ikke lenger tillatt
04.09.2018 12.47.56 av Renate Mortensen

Fra og med 1. juli ble vi pålagt å benytte elektronisk kommunikasjon i våre anskaffelser. Kort fortalt betyr det at innkjøpsfaget har tatt et nytt langt steg inn i den digitale tidsalderen, men hva b... 
Les mer...

 


Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement     Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement
31.03.2017 12.55.25 av Renate Mortensen

Troms fylkeskommune er i likhet med all annen offentlig sektor underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesregelverket). I tillegg til å være underlagt anskaffelsesregelverket h... 
Les mer...