Du er her: Forside > Nyhetsarkiv > Stikkord

Terskelverdi

Beregning av anskaffelsens verdi     Beregning av anskaffelsens verdi
07.04.2016 10.04.11 av Renate Mortensen

De som har gjennomført en anskaffelsesprosess, enten på egenhånd eller med bistand fra innkjøpstjenesten, har blitt stilt ovenfor problemstillingen vedrørende anskaffelsens verdi. Grunnen til det er ... 
Les mer...

 


    Justerte terskelverdier
07.04.2016 09.55.20 av Renate Mortensen

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye EØS-terskelverdier med virkning fra 9. februar 2016. I henhold til EØS- og WTO-avtalen må terskelverdiene justeres hvert annet år. Grunnen er blant a... 
Les mer...

 


Nye terskelverdier     Nye terskelverdier
16.04.2018 09.59.18 av Renate Mortensen

Nærings- og fiskeridepartementet melder om at terskelverdiene for offentlige anskaffelser har blitt justert, med virkning fra og med 6. april 2018. 
Les mer...

 


Nytt innkjøpsreglement fra nyttår – Hva betyr det for deg?     Nytt innkjøpsreglement fra nyttår – Hva betyr det for deg?
29.08.2016 10.38.46 av Renate Mortensen

Et nytt og forenklet anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 01.01. 2017. Endringene i regelverket får betydning for hvordan anskaffelsene skal gjennomføres i fremtiden. 
Les mer...

 


Papirtilbud ikke lenger tillatt     Papirtilbud ikke lenger tillatt
04.09.2018 12.47.56 av Renate Mortensen

Fra og med 1. juli ble vi pålagt å benytte elektronisk kommunikasjon i våre anskaffelser. Kort fortalt betyr det at innkjøpsfaget har tatt et nytt langt steg inn i den digitale tidsalderen, men hva b... 
Les mer...