Du er her: Forside > Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv


    Nye kontraktsvilkår
03.04.2019 12.33.42 av Renate Mortensen

Innkjøpstjenesten har lenge sett et behov for å oppgradere fylkeskommunens alminnelige kontraktsvilkår og få kontraktsvilkår som egner seg til både varekjøp og tjenestekjøp. I løpet av det siste året... 
Les mer...

 


Avtalevilkår – hva skal det være godt for?     Avtalevilkår – hva skal det være godt for?
04.09.2018 14.29.34 av Helene Lockertsen

Når du som privatperson drar til Elkjøp for å kjøpe deg ny vaskemaskin har du antakelig en nokså klar formening om hva du vil, men hva når du skal bruke fylkeskommunens penger?  
Les mer...

 


Fagdag innkjøp     Fagdag innkjøp
29.08.2016 10.58.59 av Renate Mortensen

Innkjøpstjenesten planlegger egen fagdag for innkjøpere i TFK som følge av at vi får nytt regelverk 01.01. 2017.  
Les mer...

 


Nytt innkjøpsreglement fra nyttår – Hva betyr det for deg?     Nytt innkjøpsreglement fra nyttår – Hva betyr det for deg?
29.08.2016 10.38.46 av Renate Mortensen

Et nytt og forenklet anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 01.01. 2017. Endringene i regelverket får betydning for hvordan anskaffelsene skal gjennomføres i fremtiden. 
Les mer...

 


Beregning av anskaffelsens verdi     Beregning av anskaffelsens verdi
07.04.2016 10.04.11 av Renate Mortensen

De som har gjennomført en anskaffelsesprosess, enten på egenhånd eller med bistand fra innkjøpstjenesten, har blitt stilt ovenfor problemstillingen vedrørende anskaffelsens verdi. Grunnen til det er ... 
Les mer...

 


    Justerte terskelverdier
07.04.2016 09.55.20 av Renate Mortensen

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye EØS-terskelverdier med virkning fra 9. februar 2016. I henhold til EØS- og WTO-avtalen må terskelverdiene justeres hvert annet år. Grunnen er blant a... 
Les mer...

 


Nytt regelverk fra 1. juli 2015     Nytt regelverk fra 1. juli 2015
18.11.2015 14.10.34 av Renate Mortensen

I desember 2012 ble et forenklingsutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon, for å utrede og foreslå endringer i regelverket for anskaffelser under EØS-terskelverdi.  
Les mer...

 


Presentasjoner fra opplæringsdager     Presentasjoner fra opplæringsdager
14.10.2014 15.43.33 av Renate Mortensen

I forbindelse med økonomisenterets fag- og opplæringsdager benytter innkjøpstjenesten ofte power point eller annen informasjonsmateriell i sine presentasjoner/ innlegg. Vi har nå laget en egen side u... 
Les mer...

 


Tema på opplæringsdagene i oktober     Tema på opplæringsdagene i oktober
27.08.2014 09.29.35 av Renate Mortensen

Under opplæringsdagene til økonomisenteret vil innkjøpstjenesten ha fokus på den praktiske gjennomføringen av konkurransene. 
Les mer...

 


    Den nye begrunnelsesplikten er behandlet i KOFA
29.08.2013 14.54.14 av Renate Mortensen

KOFA har i sak 2013/21 behandlet begrunnelsesplikten for første gang etter den trådte i kraft 1. juli 2012. 
Les mer...

 


Side1 av 2Først   Forrige   [1]  2  Neste   Sist