Du er her: Miljø og samfunnsansvar > Etisk standard

Etisk standard

Innkjøp innebærer risiko for korrupsjon og korrupsjonslignende adferd, også innenfor offentlig sektor. Det er ofte store beløp knyttet til innkjøp i offentlig sektor, noe som bidrar til å øke risikoen for denne type adferd.

Det viktigste arbeidet for å sikre høy etisk standard gjøres i den enkelte virksomhet og er et lederansvar. 

 

Nedenfor følger noen spørsmål til diskusjon, som er hentet fra etikkveilederen til KS.

  • Hvordan praktiserer vi innkjøpsregelverket hos oss, og hva kan eventuelt forbedres? Legger vi alt ut på anbud, eller deler vi opp oppdraget slik at oppdragsvolumet kommer under anbudsgrensen?
  • Hvilke etiske krav stiller vi til våre forretningspartnere?
  • Hva er god forretningsskikk hos oss, og hva innebærer det å ha gode og samfunnsansvarlige relasjoner til våre leverandører og til selskaper der vi investerer offentlige midler?
  • Benytter vi oss av, eller investerer en oppdragsgiver i virksomheter som bryter med menneskerettighetene eller arbeidstakernes rettigheter til fri organisering og kollektive forhandlinger.
  • I hvilken grad er oppdragsgiver opptatt av å ta delansvar for å heve miljøstandarden i produsent- og leverandørleddet?
  • Tar vi først og fremst lokale framfor nasjonale hensyn når vi velger leverandører?
  • Behandles alle interessenter (de med en eller annen tilknytning til virksomheten, som for eksempel leverandører, innbyggere og ansatte) med tanke på langsiktige samarbeidsrelasjoner?
  • Er våre handlinger generelt på linje med hva som forventes fra interessentenes, og spesielt innbyggernes side?

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)