Du er her: Miljø og samfunnsansvar > KNUTepunkt

Bærekraftige innkjøp – Knutepunkt Troms

Knutepunktprosjektet ble startet opp i 2009 og forankret i Regjeringens Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Ett av hovedtiltakene i handlingsplanen var å opprette en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i hvert fylke som skulle stå til rådighet for innkjøpsmiljøene i både statlige og kommunale virksomheter. Offentlig sektor, som en stor kunde, har et spesielt ansvar for å bidra til at miljøbelastningene knyttet til innkjøp blir minimale. Følgende hovedmål var knyttet til Knutepunktprosjektet:

  • Det offentlige skal gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og tjenester.
  • Miljøhensyn i offentlige anskaffelser skal bidra til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv.
  • Miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig
  • Økt fokus på miljø i anskaffelsesprosessen skal legge grunnlag for økt innovasjon hos leverandørene.

 

Knutepunktsprosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2012. Lenke til Troms sin evalueringsrapport finner du nedenfor.

Hvis du vil lese mer om Knutepunktsprosjektet kan du gjøre det her.

Knutepunktsprosjektet: Evalueringsrappoert - finner du her.

Knutepunktsprosjektet: Refleksjoner i Troms - finner du her. 

Sluttevaluering fra Miljødepartementet ble aldri offentliggjort.

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)