Du er her: Om oss

 

Troms fylkeskommune har en sentral innkjøpstjeneste som er organisert under Økonomisenteret. Tjenesten har det innkjøpsfaglige ansvaret for Troms fylkeskommune med hensyn på utvikling av en ensrettet og overordnet anskaffelsesstrategi, samt oppdaterte rutiner og kontrollfunksjon.

 

Innkjøpstjenesten skal sikre at anskaffelser i fylkeskommunen gjennomføres i tråd med retningslinjer gitt i lov og forskrift, samt fylkeskommunens egne reglementer.

 

Ved bruk av anskaffelsesreglementet formidles enhetlige og entydige regler for hvordan anskaffelser skal utføres i Troms fylkeskommune, og hvordan internkontroll og avvikshåndtering skal gjennomføres i alle faser av anskaffelsesprosessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)