Du er her: Om oss > Rolle og oppgaver

Innkjøpstjenestens rolle og oppgaver

Innkjøpstjenesten skal besørge at Troms fylkeskommune har- og følger en helhetlig innkjøpspolitikk samt at fylkeskommunens anskaffelser skjer enhetlig og innenfor gjelder regelverk og rammer.

Innkjøpstjenesten skal påse at fylkeskommunen gjør gode innkjøp og skal ved å bidra til konkurranse, åpenhet og rettferdig behandling av leverandører, sikre effektiv ressursutnyttelse av offentlige midler samt utvikling av et konkurransedyktig næringsliv. Innkjøpstjenesten skal ivareta samfunnsansvar ved blant annet å stimulere til miljøvennlige og innovative løsninger.

 

Innkjøpstjenesten hovedoppgaver for fylkeskommunen er:

 • Administrering og videreutvikling av fylkeskommunens anskaffelsesvirksomhet
 • Føre kontroll og tilsyn med innkjøp som utføres i virksomhetene mht. til avtalelojalitet og ivaretakelse av Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter
 • Gjennomføre konkurranser og administrere fellesavtaler
 • Bistå enheter i enkeltanskaffelser-/avtaler
 • Veilede og lære opp personell i virksomhetene som utfører innkjøp
 • Bidra til leverandørutvikling og utvikling av lokalt næringsliv

 

Innkjøpstjenestens hovedoppgaver for kommunene er:

 • Innhente skriftlig fullmakt fra den enkelte kommune når ny konkurranse skal gjennomføres
 • Gjennomføre konkurranse og inngå avtale på vegne av kommunen
 • Administrere avtalene i avtaleperioden.
 • Holde kommunene oppdatert med hvilke avtaler og betingelser som til enhver tid er gjeldene.
 • Lede Samarbeidsutvalget og innkaller til møter
 • Jevnlig evaluere gjeldende avtaler mht. på funksjonalitet og effektivisering.
 • Bidra til innkjøpsfaglig kompetanseheving 

 

For henvendelser direkte til innkjøpstjenesten: innkjop@tromsfylke.no