Du er her: Samarbeid

Innkjøpssamarbeid

Gjennom innkjøpssamarbeid oppnås kunnskapsdeling og kompetanseutvikling, arbeidsfordeling og bedre ressursutnyttelse. Fellesanskaffelser i et innkjøpssamarbeid vil kunne medføre bedre avtaler som følge av anskaffelsens volum og de synergieffekter dette kan medføre.

 

Troms fylkeskommune har inngått et utstrakt samarbeid på flere ulike nivå, følgende:

 • FI                  - Fylkeskommunalt innkjøpsforum
 • FKN               - Fylkeskommune Nord
 • FKIT              - Fylkeskommunalt/kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms fylke

 

Disse samarbeidsrelasjonene omfatter først og fremst: 

 • felles anskaffelser
 • erfaringsutveksling
 • kompetansebygging
 • å representere et felles forum i relasjon til statlige enheter (departement, Difi m.m.)

 

I tillegg har vi øvrige samarbeidsrelasjoner med følgende:

 • Fylkesmannen i Troms
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Leverandørutviklingsprosjektet i Troms (LUK)
 • Leverandørsammenslutninger (Næringsforening/Næringshagene i Troms)
 • NHO
 • UiTø/UNN
 • Ulike miljøfora

 

Noen av de ovennevnte har vi mye kommunikasjon med, mens andre bare sporadisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)