Du er her: Samarbeid > FI

Fylkeskommunalt innkjøpsforum (FI)

FI er et nettverk for fylkeskommunale innkjøpere i hele landet og som legger til rette for erfaringsutveksling og kompetansebygging innenfor logistikk, materialadministrasjon og innkjøp.  Dette gjennomføres ved årlige møter og konferanse blant alle landets fylkeskommuner.

 

Tiltak i forhold til FI:

  • Sette Troms på kartet gjennom aktiv og solid faglig deltakelse i møter og samarbeid

  • Melde behov og gi innspill på faglige områder som ønskes fremmet for andre organer, for eksempel DIFI

 

Text/HTML