Du er her: Samarbeid > FKIT

Fylkeskommunalt/kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT-samarbeidet)I fylkestingssak 7/98 ble det vedtatt at fylkeskommunen skulle tilby primærkommunene deltakelse i de fylkeskommunale avtalene.

Troms fylkeskommune og kommuner i Troms har derfor fra 01.01.99 under betegnelsen Fylkeskommunalt/Kommunalt Innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT) hatt et samarbeid om inngåelse av felles avtaler, utstyrsanskaffelser og innkjøpssamarbeid generelt.


I fylkestingssak 49/17 ble FKIT vedtatt lagt ned. Innkjøpsavtaler den enkelte kommune deltok i på tidspunktet for nedleggelse av FKIT er likevel gyldig frem til avtalens utløp. Den enkelte kommune har selv oversikt over hvilke avtaler dette gjelder.På slutten av samarbeidet var 19 kommuner samt Fylkesmannen med i samarbeidet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)