Du er her: Samarbeid > FKN

Fylkeskommune Nord (FKN-samarbeidet)

FKN-samarbeidets deltakere utgjør de 5 nordligste fylkeskommunene; Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

 

Formålet med samarbeidet er å oppnå fordeler for alle parter gjennom felles innkjøpsavtaler og kompetanseheving.

 

Felles innkjøpsavtaler skal først og fremst søkes innenfor de vare-/tjenesteområder hvor det er landsdekkende leverandører og hvor dette er formålstjenlig både i forhold til den enkeltes behov og økonomiske vurderinger. Troms fylkeskommune deltar i samarbeidet på følgende felles vare/tjeneste grupper med FKN:

  • Hotell
  • Leiebil
  • Hurtigruten
  • Flybuss Gardermoen
  • Dentale forbruksvarer og utstyr

 

Kompetanseheving omfatter først og fremst utveksling av erfaringer, både reell og formell kompetanse, mellom partene. I tillegg kan partene i fellesskap iverksette forskjellige former for kompetansehevingstiltak, så som kurser og lignende. Partene har også mulighet til å delta på interne kurs /seminar hos en av de andre partene. 

 

Tiltak i forhold til FKN:

  • Gjennomføre anskaffelse på vegne av FKN
  • Målbære nødvendigheten av aktiv kommunikasjon i forbindelse med anskaffelsene