Du er her: Samarbeid > Regionsinndeling TFK

Regional utvikling

 

 

Troms fylkeskommune skal være bevisst sin rolle som regional utviklingsaktør. I fylkestingssak nr. 0026/17 ble følgende vedtatt: 

 

«Troms fylkeskommune ønsker å legge til rette for at lokale og nystartede bedrifter, små- og mellomstore bedrifter skal kunne oppnå å bli leverandør til fylkeskommunen. Under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til dette.»

 

Fylkestingets vedtak skal iverksettes i den grad det ikke strider mot noen deler av det til enhver tid gjeldene regelverk. Det skal i den enkelte anskaffelse vurderes hvorvidt vedtaket kan gjennomføres og hvordan dette eventuelt kan skje. Bruk av leverandører som er omfattet av vedtaket, krever at de leverandørene er i stand til å oppfylle kravene fylkeskommunen stiller i den enkelte anskaffelse.

 

For anskaffelser hvor det er hensiktsmessig, kan fylket inndeles i fire regioner med evaluering per region slik at det er større mulighet for leverandørgruppen å vinne leveransen.

 

Troms fylke er inndelt i regionene (1) Nord-Troms, (2) Tromsø og omegn, (3) Midt-Troms og (4) Sør-Troms. Se kart for mer spesifikasjon.