Du er her: Strategi

 

Troms fylkeskommunes anskaffelsesstrategi beskrives gjennom flere styringsdokumenter. Dokumentene etablerer et felles grunnlag for utførelse av innkjøp i Troms fylkeskommune som organisasjon, og skal sikre at vi styrer i henhold til våre fastsatte mål. En overordnet målsetting er å utnytte og skape verdier, både for våre interne kunder og leverandørmarkedet.

 

Innkjøpstjenesten skal bidra til å utvikle kompetanse på offentlige anskaffelser i regionen, gjennom et nært samarbeid med kommunene i Troms.

 

For ytterligere informasjon henvises til vår innkjøpsstrategi, samt fylkets innkjøpshåndbok.