Du er her: Strategi > Anskaffelsesreglement del 1

Anskaffelsesreglementet del I (ANS I)Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement

Troms fylkeskommune skal gjennom sine anskaffelser ta miljø- og samfunnsmessig ansvar. Anskaffelsesreglementet skal gi føringer for hvordan anskaffelser av varer og tjenester skal bidrar til dette samt til effektiv og rasjonell ressursutnytting.

Reglementet skal sikre at alle som gjør innkjøp har en felles opptreden overfor leverandører, og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilken enhet det er som foretar anskaffelsen. Anskaffelsesreglementet gjelder alle i Troms fylkeskommune.Fylkeskommunens anskaffelsesreglement skal bestå av tre deler:

ANS I: Politiske føringer, miljø- og samfunnsansvar. Vedtatt av Fylkestinget i sak 26/17, ligger her

ANS II: Retningslinjer for anskaffelsesforvaltningen. Er under utvikling og skal vedtas av Fylkesrådet.

ANS III: Regler og rutiner i anskaffelsesforvaltningen. Er under fortløpende utvikling og vedtas administrativt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)