Du er her: Strategi > Anskaffelsesreglement del 2

Anskaffelsesreglementet del 2 (ANS II)

Fylkeskommunens anskaffelsesreglement skal bestå av tre deler:

ANS I: Politiske føringer, miljø- og samfunnsansvar. Vedtatt av Fylkestinget i sak 26/17. 

ANS II: Retningslinjer for anskaffelsesforvaltningen. Er under utvikling og skal vedtas av Fylkesrådet.

ANS III: Regler og rutiner i anskaffelsesforvaltningen. Er under fortløpende utvikling og vedtas administrativt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)