Du er her: Strategi > Etiske retningslinjer

Etisk adferd i forbindelse med fylkeskommunens anskaffelser (innkjøp)

Mediefokus på korrupsjon i offentlig sektor dreier seg ofte om innkjøp. Fylkeskommunen har fokus på etisk adferd og å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Det skaper trygghet i anskaffelsesprosessen og bidrar til å forhindre korrupsjon.

Ofte har enhetene sterke relasjoner til leverandørmarkedet gjennom felles faglige arena og mange års samarbeid, noe som kan påvirke kjøpsadferden og skape tvil om habilitet.  

For å få avstand til leverandørene, ber enhetene gjerne om bistand fra Innkjøpstjenesten.

Er du i tvil, så kontakt oss.

 

Her er noen enkle forholdsregler for hvordan vi skal opptre:

 • Være restriktiv med å ta imot gaver fra leverandører
 • Hvis det er uhøflig å avvise gave, så la leverandøren skjønne at gaven ikke skaper personlige bånd mellom dere (f.eks. fortell at konfekt til felleskaffen osv.)
 • Vær forsiktig med å la leverandøren yte mer i avtalefasen enn det som ligger i selve avtalen. Dette inkluderer middager, konserter osv.
 • Ikke «åpne armene» for omreisende selgere  
 • Gjennomfør konkurranser - ikke foreta ulovlige direkteanskaffelse  
 • Ikke tilpass konkurransen til prefererte tilbydere
 • Betal alltid selv dersom reise/opphold er nødvendig i konkurranse- eller avtalesammenheng
 • Ha kun formelle, skriftlige relasjoner med aktuelle tilbydere i utlysningsfasen
 • Avvis tilbud som kommer etter innleveringsfrist eller som ikke tilfredsstiller konkurransekravene
 • Brukergrupper må opptre lojalt, ikke «lekke» opplysninger hverken i konkurransefasen eller etterpå til tapende leverandør 
 • Være lojal mot inngåtte avtaler og avtaleleverandør
 • Være krevende kunde – kreve avtalen oppfylt

  Lykke til!

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)