Du er her: Strategi > Strategi for Innkjøpstjenesten

Strategi for Innkjøpstjenesten

Innkjøpstjenesten skal oppfylle alle våre brukeres behov for innkjøpsfaglige tjenester for å sikre et forsvarlig grunnlag for effektiv ressursutnyttelse i Troms fylkeskommune.

Våre målsettinger er:

  • Innkjøpstjenesten skal bidra til- og påse at fylkeskommunens anskaffelser skjer innenfor gjeldende regelverk, reglement og rammer.
  • Innkjøpstjenesten skal i all sin anskaffelsesvirksomhet ivareta fylkeskommunens samfunnsansvar.
  • Innkjøpstjenesten skal vedlikeholde-, videreutvikle og utøve samarbeid med omverden ut over det som skjer i forbindelse med de konkrete anskaffelsene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)