Du er her: Veileder

 

Innkjøpstjenesten ønsker å tilrettelegge for at fylkets virksomheter selv skal kunne gjennomføre sine anskaffelser i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Målet er at man ved hjelp av informasjon, opplæring, maler og gode rammeavtaler skal gjøre virksomhetene mest mulig selvhjulpne.

Innkjøpsveilederen gir informasjon om hvordan deler av innkjøpsprosessen skal forstås, samt råd og praktiske eksempler på gjennomføring av offentlige anskaffelser.

Trenger du hjelp?  Kontakt Innkjøpstjenesten og send oss en BEHOVSMELDING.Du vil da få i retur følgende mail:

Viser til din henvendelse om bistand.

Innkjøpstjenesten loggfører alle henvendelser om bistand. Dette for å få en oversikt og bedre kunne prioritere bistandsbehov. Vi ber deg derfor besvare følgende spørsmål. Besvarelsen gjøres direkte under kulepunktene i mailen nedenfor.

                        

  1. Hva gjelder anskaffelsen?

    Beskriv anskaffelsen så godt som mulig og angi om det er en rammeavtale eller engangsanskaffelse, samt kontraktslengde.

    Besvarelse:

     

  2. Verdi på anskaffelsen?

Husk at i beregningen av verdi skal alle år inkluderes. Skal være eksklusiv mva. Eventuelle serviceavtaler og opsjoner skal også være med i beregningen.

Besvarelse:

 

      3. Tidsperspektiv

       Når må avtalen være på plass?

       Besvarelse:

      4.  Hvor stort er bistandsbehovet?

Skal du eller noen andre være Innkjøp sin samarbeidspartner i prosjektet?         

Har du/dere kjørt konkurranse før?     

Kjenner du/dere til regelverket?

Besvarelse:

 

      5. Er anskaffelsen forankret hos budsjettansvarlig/ledelsen?

      Besvarelse: