Du er her: Veileder > Evalueringsmodeller

Evaluering av tilbud

Tildeling av kontrakt skal enten skje på basis av hvilket tilbud som utelukkende har den laveste prisen, eller ut i fra hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig.

Dersom kontrakt skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, gjøres det med basis i på forhånd satte tildelingskriterier. Begrepet «økonomisk mest fordelaktige» skal ikke leses snevert, men det kan legges til grunn kriterier som ikke er av ren økonomisk natur. For eksempel estetiske eller økologiske kriterier, kvalitetsbaserte og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, m.m. Opplistingen er ikke uttømmende, det kan også bruke andre kriterier.

Troms fylkeskommune anvender forskjellige modeller og verktøy for evaluering av innkomne tilbud. Vi benytter i hovedsak to modeller for valg av leverandør på grunnlag av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig, GRIP-modellen og påslagsmodell.

Se undermenyer for mer informasjon.