Du er her: Veileder > Hvordan foreta en anskaffelse

 

Hvordan foreta en anskaffelse?

Denne veilederen er under tilpasning til gjeldende reglement og til konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) som skal benyttes i hele organisasjonen.

 

Regelverket for offentlige anskaffelser består først og fremst av Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Lovens § 5 fastslår at alle anskaffelser, så langt det er mulig, skal være basert på konkurranse. Dette gjelder fra første krone. FOA beskriver prosedyrene vi skal følge i anskaffelsesprosessen.

 

Tilfeller hvor oppdragsgiver kjøper direkte fra èn leverandør, uten å avholde konkurranse, omtales som en ulovlig direkte anskaffelse. Kun i svært få tilfeller gis det unntak fra å følge forskriften, jf FOA § 1-3. Domstolene har myndighet til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr ved ulovlig direkteanskaffelse. Overtredelsesgebyret settes maksimalt til 15 % av anskaffelsens verdi.

 

***

 

Troms fylkeskommune skal ivareta sin innkjøpspolitikk i tråd med allmenngyldige etiske verdier og normer, som rettferdighet, lojalitet, ærlighet, og sannferdighet. Alle anskaffelser i Troms fylkeskommune skal gjennomføres med stor integritet, og skal følge fylkeskommunens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

 

***

 

Når du har et behov – spørsmål du bør stille deg:

 

Har fylkeskommunen allerede en innkjøpsavtale som dekker behovet?

Sjekk på KAV, eller på avtaleoversikten på fylkeskommunens hjemmeside.

 

Er det andre (etater, sentra, skoler, tannklinikker og så videre) som har samme behov, og kan vi gjøre innkjøp sammen med dem, eller skal vi gå ut alene?

 

Hva kommer anskaffelsen til å koste totalt ekskl. mva?

Bruk erfaringstall, budsjettall eller gjør et edruelig anslag. Ved tvil skal du alltid gå ut fra det høyeste anslaget. Det er ikke tillatt å dele opp en anskaffelse i den hensikt å omgå (eller unngå) regelverket, jf FOA § 2-3.

 

Terskelverdiene legger føringer for hvilke deler av FOA som skal benyttes. For enkle fremgangsmåter vedrørende de forskjellige prosesser, se undermenyer.

 

***

 

Dersom du har behov for hjelp, ta kontakt med sentral innkjøpstjeneste på e-post innkjop@tromsfylke.no.