Du er her: Veileder > Hvordan foreta en anskaffelse > mellom nasjonal terskel - EØS-terskelverdi

 

Fremgangsmåte for anskaffelser mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi, samt uprioriterte tjenester

 

Anskaffelser med antatt verdi mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi skal følge FOA del 1 og 2.

 

Det må utarbeides et totalt konkurransegrunnlag som skal redegjøre for anskaffelsesprosessen, for krav til leverandør og krav til selve leveransen (varen og/eller tjenesten), hvilke tildelingskriterier som skal benyttes, samt kontraktvilkår som regulerer avtaleperioden.

 

Tillatte anskaffelsesprosedyrer er (1) åpen anbudskonkurranse, (2) begrenset anbudskonkurranse, eller (3) konkurranse med forhandlinger. Konkurranse med forhandlinger kan gjennomføres enten ved at alle interesserte leverandører får inngi tilbud, eller ved at det foretas en utvelgelse av leverandører som får anledning til å inngi tilbud. Utvelgelse av hvilke leverandører som skal få inngi tilbud skjer gjennom prekvalifisering. De som er best kvalifisert (minimum tre) får delta i konkurransen.

 

Kvalifikasjonskrav:

Kvalifikasjonskrav går på leverandørens evne til å oppfylle kontrakten. Dette innebærer blant annet at leverandøren må være et lovlig registrert firma, som har betalt offentlige gjeld (skatter og avgifter), som har en forsvarlig økonomisk og finansiell kapasitet, og som innehar tekniske og/eller faglige kvalifikasjoner.

 

Tildelingskriterier:

Tildeling av kontrakt skal baseres på saklige og objektive kriterier. Det innebærer å forutbestemme hvordan vi skal velge ut den leverandør som har det beste tilbudet av varer og tjenester. Tildeling av kontrakt skal skje enten på basis av (1) hvilket tilbud som har den laveste prisen, eller (2) hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. For sistnevnte legges vekt på kriterier som kvalitet, leveringstid, service, brukervennlighet osv., samt pris. For anskaffelser under EØS-terskelverdi kreves ikke at tildelingskriteriene er vektet på forhånd.

 

Det stilles krav til kunngjøring på Doffin.

 

Beste praksis

 

Eksempler på relevant anskaffelse for varer mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi:

 

Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

Grunndokument

Kravspesifikasjon

Tildelingskriterier og evaluering

Pristilbudsskjema

Alminnelige kontraktsvilkår

Avtaledokument m spesielle kontraktsvilkår

HMS-egenerklæring 

 

Eksempler på relevant anskaffelse for tjenester mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi:

 

Telefonitjenester

Grunndokument

Kravspesifikasjon og evaluering

Konkrransens volum og pristilbudsskjema

Alminnelige kontraktsvilkår

Spesielle kontraktsvilkår

Tjeneste pristilbudsskjema, versjon II

HMS-egenerklæring 

 

 

 

(Det presiseres at innkjøpsfaget er i stadig endring og under stadig evaluering. Følgelig er vår beste praksis kun å betrakte som veiledende eksempler. Våre maler (konkurransedokumenter) vil ajourføres og i form være mest oppdatert.

Kontakt innkjop@tromsfylke.no ved behov.)