Du er her: Veileder > Hvordan foreta en anskaffelse > over EØS-terskelverdi

 

Fremgangsmåte for anskaffelser med anslått verdi over EØS-terskelverdi

 

Anskaffelser over EØS-terskelverdi skal følge FOA del 1 og 3.

 

Tillatte anskaffelsesprosedyrer er (1) åpen anbudskonkurranse og (2) begrenset anbudskonkurranse. I meget få tilfeller kan (3) konkurransepreget dialog og (4) konkurranse med forhandlinger benyttes.

 

For anskaffelser over EØS-terskelverdi gjelder minimumsfrister for kunngjøring av konkurransen, som varierer etter hvilken anskaffelsesprosedyre som følges, jf FOA kap 19.

 

Det må utarbeides et totalt konkurransegrunnlag som skal redegjøre for anskaffelsesprosessen, for krav til leverandør og krav til selve leveransen (varen og/eller tjenesten), hvilke tildelingskriterier som skal benyttes, samt kontraktvilkår som regulerer avtaleperioden.

 

Kvalifikasjonskrav:

Kvalifikasjonskrav går på leverandørens evne til å oppfylle kontrakten. Dette innebærer blant annet at leverandøren må være et lovlig registrert firma, som har betalt offentlige gjeld (skatter og avgifter), som har en forsvarlig økonomisk og finansiell kapasitet, og som innehar tekniske og/eller faglige kvalifikasjoner.

 

Tildelingskriterier:

Tildeling av kontrakt skal baseres på saklige og objektive kriterier. Det innebærer å forutbestemme hvordan vi skal velge ut den leverandør som har det beste tilbudet av varer og tjenester. Tildeling av kontrakt skal skje enten på basis av (1) hvilket tilbud som har den laveste prisen, eller (2) hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. For sistnevnte legges vekt på kriterier som kvalitet, leveringstid, service, brukervennlighet osv., samt pris. For anskaffelser under EØS-terskelverdi kreves ikke at tildelingskriteriene er vektet på forhånd.

 

Det stilles krav til kunngjøring på Doffin og TED-databasen.

 

Beste praksis

 

Eksempler på relevant anskaffelse for varer over EØS-terskelverdi:

 

Lyskilder

Grunndokument

Kravspesifikasjon

Forklaring, tildelingskriterier og evaluering

Prisskjema

Alminnelige kontraktsvilkår

HMS-egenerklæring

Virksomhetsoversikt

Samhandlingsavtale e-handel

 

Eksempler på relevant anskaffelse for tjenester over EØS-terskelverdi:

 

Service varmeanlegg og filterleveranse

Grunndokument

Kravspesifikasjon

Tilbudsskjema og evaluering

Alminnelige kontraktsvilkår

HMS-egenerklæring

Serviceskjema - ventilasjon

Virksomhetsoversikt

Prisskjema a - Service og transport

Prisskjema b - Filterleveranse

 

 

 

(Det presiseres at innkjøpsfaget er i stadig endring og under stadig evaluering. Følgelig er vår beste praksis kun å betrakte som veiledende eksempler. Våre maler (konkurransedokumenter) vil ajourføres og i form være mest oppdatert.

Kontakt innkjop@tromsfylke.no ved behov.)