Du er her: Veileder > Hvordan foreta en anskaffelse > under kr 100 000

 

Anskaffelser under 100 000 kroner unntas regelverket om offentlige anskaffelser.Det står oss helt fritt til å inngå kontrakt med ønsket leverandør, uten noen plikt til å kontakte flere.

Det er ikke anledning å dele opp en anskaffelse for å komme under grensen på 100.000 kroner. Gjentakende og repeterende anskaffelser vil måtte sees i sammenheng hva gjelder kontraktsverdi, slik at disse anskaffelsene slås sammen for en samlet verdiberegning.Vi anbefaler uansett en sondering av markedet før kontrakt inngås, men det bør tilpasses kompleksitet og størrelse på anskaffelsen hvordan dette gjøres i det enkelte tilfelle.