Du er her: Veileder > Maler

Maler

For å bidra til mer effektive og rasjonelle anskaffelsesprosesser, og å øke kvaliteten på anskaffelser gjennom planlegging, gjennomføring og oppfølging, vil vi her gjøre tilgjengelig maler på våre filer, med riktig og nødvendig informasjon.

 

Det oppsett for konkurransegrunnlaget (med vedlegg) som Innkjøpstjenesten benytter har sin basis i Nærings- og handelsdepartementets ”Beste praksis”. For mange (leverandører) kan dokumentsettet oppfattes som vidløftig og rigid, men vi fokuserer på en logisk og strukturert oppbygging, balansert og sammenholdt med oppfølging av alle juridiske krav, slik at leverandørene ikke overøses med unødvendig tekst.

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)