Du er her: Veileder > Maler > Konkurransedokumenter

Konkurransedokumenter

 

Det skilles mellom konkurransegrunnlag under og over nasjonal terskelverdi. Erfaringsmessig er det ofte behov for forenklede dokumentsett under nasjonal terskel (for eksempel for konsulenttjenester).

 

Mal på konkurransegrunnlag under nasjonal terskelverdi (forenklet)

 

For anskaffelser av høyere verdi er det behov for i større grad å gjennomregulere anskaffelsesprosessen, og følgelig forsøke å redusere risiko, som igjen fordrer et mer fragmentert dokumentsett.

 

Mal på Grunndokument

Mal på vedlegget Kravspesifikasjon

Mal på vedlegget Tildelingskriterier og evaluering

Mal på vedlegget Alminnelige kontraktsvilkår

Mal på vedlegget HMS-egenerklæringsskjema

Mal på vedlegget Informasjon vedr. innsynsbegjæring

 

I tillegg må det lages et egnet prisskjema for konkurransen, en tilpasset virksomhetsoversikt, samt et vedlegg for eventuelle spesielle kontraktsvilkår.

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)