Du er her: Veileder > Maler > Støttedokumenter

Støttedokumenter

I tillegg til den dokumentmassen som er direkte knyttet til konkurransen, benyttes forskjellige støttedokumenter i de øvrige faser av anskaffelsesprosessen. I den grad disse kan være til hjelp for andre gjøres de tilgjengelig.

 

Vedlegg til anskaffelsesprotokollen leveres i god tid før tilbudsfrist til Dokumentsenteret (gjelder Troms fylkeskommune), som tar inn og registrerer inngitte tilbud. Finnes her i en kort versjon med plass til 6 tilbydere, og en lengere versjon hvis det forventes mer enn 6 innkomne tilbud.

 

Kvalifisering av leverandør er et basis hjelpeskjema for å strukturere avvik i forhold til de krav som er satt til leverandørenes evne til å oppfylle kontrakten. Skjemaet er ingen erstatning for en egen åpningsprotokoll.

 

Mal for kontraktens forside inklusive merking av de felter som må endres og/eller kompletteres.

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)