Du er her: Veileder > Utforming av kontrakt

Hvordan utforme kontrakt?

Ved Innkjøpstjenesten har vi ingen standardiserte kontrakter som vi benytter. Kontrakten bygges opp ut i fra hvordan anskaffelsen er gjennomført, med de relevante dokumenter konkurransen omfatter. Det innebærer at vi setter sammen kontrakt av de ulike deler som er sendt ut og mottatt i løpet av konkurransen.

Vi rangerer avtaleforholdet gitt (1) konkurransegrunnlaget med vedlegg, (2) eventuelle tilleggsopplysninger i utlysningsfasen og avklaringer til disse, samt (3) leverandørs tilbud.

Vi utformer egen forside som bidrar til å binde avtalepartene til alle underliggende dokumenter. For denne forsidemalen er nødvendige endringer merket gul.

For oversikt over oppbyggingen, se her.

 

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)